Predstavitev razdeljevanja tablet kalijevega jodida staršem otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Velika Dolina

datum: 03.12.2013

kategorija: Civilna zaščita

Velika Dolina: Predstavitev razdeljevanja tablet kalijevega jodida staršem otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Velika Dolina...

V torek, 03.12.2013 ob 17.00. uri je imel Roman Zakšek v Osnovni šoli Velika Dolina, v Veliki Dolini predstavitev razdeljevanja tablet kalijevega jodida staršem otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Velika Dolina.

Ob predstavitvi so starši izpostavili težavo v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško, ko so predvidene zapore cest v krogu 10 km pasu (področje OTU) od Nuklearne elektrarne Krško in tisti, ki so zaposleni zunaj tega pasu ne bi smeli vstopiti v ta pas, ko bi želeli priti do svojih otrok. V primeru zapore cest bo potrebno staršem dovoliti in predvideti tudi možnost vstopa.

V pogovoru s starši smo prišli tudi do ugotovitve, da se morajo ljudje v krogu svoje družine več pogovarjati z družinskimi člani in njihovih aktivnostih v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško, da se zaradi verjetnosti padca telekomunikacijskega sistema ne bi zgodilo, da bi ne vedoč za postopke drugega starša, oba starša vstopala v zaprto področje z namenom priti do svojega otroka.

Zaradi nepoznavanja staršev in ostalih prebivalcev občine Brežice z načrtovanimi evakuacijskimi potmi v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško smo se dogovorili, da Občinska uprava Občine Brežice oziroma svetovalec za področje zaščite in reševanja na spletni strani Občine Brežice objavi skenirano zgibanko z naslovom »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče« iz leta 2008.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

 009 010 013

014