Predstavitev Predloga občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice

datum: 09.12.2013

kategorija: Civilna zaščita

Predstavitev Predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice...

V ponedeljek, 09.12.2013 je Občina Brežice v skladu s 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) v Domu kulture Brežice, v Brežicah izvedla predstavitev zainteresirani javnosti Predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice.

Namen predstavitve omenjenega predloga načrta je bil čim boljša seznanitev prebivalcev občine Brežice z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško, v tujini ali drugimi radiološkimi izdrednimi dogodki.

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice - verzija 3.0 je nadgradnja Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v občini Brežice - verzija 2.0 z dne 20.11.2008 zaradi uskladitve z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči – verzija 3.0 kot temeljnim načrtom, Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju – verzija 3.0 ter Občinskim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči - verzija 3.0 (Občina Krško) z dne 27.10.2012. V verziji 3.0 so upoštevani tudi zaključki iz državne vaje »NEK 2008«.  

Občinski načrt obravnava poleg jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) tudi druge radiološke nesreče z radioaktivnimi viri in jedrske ali radiološke nesreče v tujini z možnim vplivom v občini Brežice, ki bi zahtevale ukrepanje sil zaščite, reševanja in pomoči.  

Občinski načrt je izdelan na podlagi Ocene ogroženosti občine Brežice zaradi radiološke nevarnosti z dne, 27.06.2013 in v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS – H in 97/10), Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB2 in 60/11) ter Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12).  

Občinski načrt ne zajema pripravljenosti na teroristične napade z uporabo radiološkega orožja v občini Brežice, ker bo to zajeto v Občinskem načrtu zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

 001 007 008A