Župan občine Brežice, Ivan Molan prisluhnil predstavitvi raziskovalnega projekta POTROG - Potresna ogroženost

datum: 11.12.2013

kategorija: Civilna zaščita

Brežice: Župan občine Brežice, Ivan Molan je prisluhnil predstavitvi raziskovalnega projekta POTROG - Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite...

V sredo, 11.12.2013 ob 10:00. uri so gospa Milica Slokar iz Ministrstva za obrambo RS - Uprave RS za zaščito in reševanje, gospa Marjana Lutman iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije in gospa Polona Zupančič iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Agencije RS za okolje, v sejni sobi stavbe Občinske uprave Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev v Brežicah, izvedle predstavitev projekta POTROG - Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite, ki ga je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo RS.

V okviru projekta so izdelovalci individualno ocenili potresno odpornost in ranljivost 155 različnih stavb v Sloveniji, ki se nahajajo pretežno na lokacijah, kjer projektni pospešek tal na Karti potresne nevarnosti Slovenije znaša 0,225 ali 0,250 g. Med njimi so ocenili tudi 12 stavb na področju občine Brežice. In sicer: Splošno bolnišnico Brežice, stavbo Občinske uprave Občine Brežice, Osnovno šolo Cerklje ob Krki, Osnovno šolo Artiče, Osnovno šolo Globoko, Dom krajanov Sromlje, Gasilski dom Obrežje, Cerkev Sv. Roka v Brežicah, staro OŠ Kapele, Prosvetni dom Artiče, Dom kulture Brežice in stavbo Okrajnega sodišča v Brežicah.

Namen projekta in predstavitve je bil izboljšanje pripravljenosti na potres na področju države in občine Brežice.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek         

  003Z  009