Predstavitev zaščitnih ukrepov v primeru jedrske nesreče v NEK

datum: 17.12.2013

kategorija: Civilna zaščita

Brežice: Predstavitev zaščitnih ukrepov v primeru jedrske nesreče v NEK ali druge radiološke nesreče študentom Fakultete za turizem Brežice...

V torek, 17.12.2013 ob 15:00. uri je Roman Zakšek, svetovalec za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice,izvedel predstavitev zaščitnih ukrepov v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško ali druge radiološke nesreče študentom Fakultete za turizem Brežice, v prostorih Gimnazije Brežice.

Poseben poudarek v predstavitvi je bil poleg zaščitnih ukrepov zaklanjanja in sprejema evakuirancev na sprejemališčih, dan zaščitnima ukrepoma jodne profilakse oziroma zaužitja tablet kalijevega jodida in evakuacije prebivalstva iz ogroženega območja.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

081 A083 084

085