Podpis aneksa k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Brežice

datum: 18.12.2013

kategorija: Civilna zaščita

Brežice: V sredo, 18.12.2013 ob 16:30. uri je Župan občine Brežice, Ivan Molan podpisal aneks k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Brežice...

Župan občine Brežice Ivan Molan je podpisal aneks k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Brežice z Gasilsko zvezo Brežice in enaintridesetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi v okviru gasilske zveze, ki zagotavljajo požarno varnost v občini. Občina Brežice bo tako kljub nižanju sredstev iz strani države  ohranila proračunska sredstva za gasilce - v l. 2014 bo občina za namen izobraževanja in nabave opreme namenila 252.000 evrov, 81.000 evrov pa bo namenila za odplačilo pred leti kupljene gasilske avto lestve. Župan Ivan Molan se je ob podpisu aneksa iskreno zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, ki opravljajo svoje požrtvovalno delo prostovoljno, brez plačila.

 

18_12_2013_Župan Ivan Molan o podpisu aneksa o financiranju Gasilske zveze Brežice.MP3

Predsednik GZ Brežice Mihael Boranič o podpisu aneksa.mp3

Podpisa aneksa so se poleg predsednika Gasilske zveze Brežice Mihaela Boraniča udeležili tudi predstavniki 31 prostovoljnih gasilskih društev:

1) PGD Bizeljsko,

2) PGD Brežice,

3) PGD Brežice - okolica,

4) PGD Bukošek,

5) PGD Cerina,

6) PGD Cerklje ob Krki,

7) PGD Dečno Selo,

8) PGD Gaberje pri Dobovi,

9) PGD Globoko,

10) PGD Kapele,

11) PGD Križe,

12) PGD Krška vas,

13) PGD Loče,

14) PGD Mali Obrež,

15) PGD Mihalovec,

16) PGD Mostec,

17) PGD Obrežje,

18) PGD Orešje na Bizeljskem,

19) PGD Dolenja Pirošica,

20) PGD Pišece,

21) PGD Rakovec,

22) PGD Rigonce,

23) PGD Sela pri Dobovi,

24) PGD Gorenje Skopice,

25) PGD Sobenja vas,

26) PGD Spodnja Pohanca,

27) PGD Sromlje,

28) PGD Stara vas - Bizeljsko,

29) PGD Velika Dolina,

30) PGD Veliki Obrež in

31) PGD Župelevec.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

003 010 014

 016 020 024

 029 035 038

 041 044 047

 051 054 057

 059 062 065

 067 068 069

  072 074 B076

 077 079 080

 081 082 083

 085 087 089

 091 092 093 

 096 097 099

 101 102 103

 105 107 108

 109 110