Popravilo reševalnega čolna PGD Krška vas

datum: 11.01.2014

kategorija: Civilna zaščita

Krška vas: V soboto, 11.01.2014 so se zbrali v Krški vasi pripadnik Civilne zaščite občine Brežice ter prostovoljni gasilci PGD Krška vas zaradi popravila reševalnega čolna...

V soboto, 11.01.2014 so se zbrali v Krški vasi namestnik poveljnika Civilne zaščite občine Brežice in svetovalec za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, Roman Zakšek ter prostovoljni gasilci PGD Krška vas in sicer podpoveljnik, Jože Kranjc, poveljnik,  Marko Lubšina ter ostali z namenom ogleda reševalnega čolna, ki jim ga je pred leti dodelila v uporabo Civilna zaščita občine Brežice in je bil ob velikih poplavah leta 2010 ob opravljanju nalog zaščite in reševanja poškodovan.Čoln so naložili na prikolico Civilne zaščite občine Brežice ter ga z osebnim avtomobilom odpeljali v Dolenjo Pirošico na oceno smiselnosti popravila, k Tomažu Kodriču.

Naloga Civilne zaščite občine Brežice je organizacija ustrezno usposobljenih posadk na reševalnih čolnih za reševanje na vodi in iz vode. Še posebej zaradi ogroženosti prebivalcev občine Brežice zaradi poplav ali drugih dogodkih ob rekah Savi in Krki.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

003 004 005

007 008A 009

017 024