Župan, Ivan Molan prevzel obnovljeno zaklonišče v Dijaškem domu Brežice

datum: 22.01.2014

kategorija: Civilna zaščita

Brežice: Župan, Ivan Molan in vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Anica Hribar sta prevzela obnovljeno zaklonišče v Dijaškem domu Brežice…

V sredo, 22.01.2014 ob 13:00. uri sta župan, Ivan Molan in vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Anica Hribar prevzela obnovljeno zaklonišče v Dijaškem domu Brežice na naslovu Trg izgnancev 12/a v Brežicah, od izvajalca del VEGELJ INŽENIRING d.o.o.  

Zaklonišče je trenutno namenjeno za uporabo v primeru vojne nevarnosti ali nevarnosti terorističnega napada ob uporabi kemičnega, biološkega, jedrskega ali konvencionalnega orožja, jedrske ali radiološke nesreče, otrokom oddelkov Vrtca Mavrica, ki se nahajajo v prostorih Dijaškega doma Brežice in lahko sprejme do 150, po potrebi pa tudi do 200 ljudi.  

Župan in Občinska uprava Občine Brežice v sodelovanju s Civilno zaščito občine Brežice skrbi za varnost prebivalcev občine Brežice, še posebej za najmlajše občane, ki so naše največje bogastvo. 

  Verjamemo, da zaklonišča ne bo potrebno nikoli uporabiti, vendar moramo biti kljub temu pripravljeni ter imeti v primeru nuje na razpolago ustrezne prostore za zaklanjanje.  

Zaklonišče se deli v tri dele:  

1) Povezava na zunanje prostore, ki jo sestavljajo

- stopnišče, hodnik in prostor pred zakloniščem z dostopom do vhoda zaklonišča;

- hodnik z jaškom zasilnega izhoda in

- prostor za odvod zraka iz prostorov fekalij, odpadkov, stranišče ter prostor za odvod zraka iz zapore vhoda, ki je v sklopu zaklonišča in je povezan z zunanjostjo preko ventilov za ventilacijo prezračevanja objekta;  

2) Prostori zunanje cone plinotesnosti, ki jo sestavljajo

- zapora vhoda, v zaščitni funkciji zaklonišča je ta prostor predviden kot ekspanzijska komora, v kateri se slabi učinek udarnega in povratnega vala, lahko pa se uporabi tudi kot prostor za dekontaminacijo pred vstopom v zaklonišče;

- skladišče fekalij, odplak in odpadkov;

- prostor peščenega predfiltra, v zaščitni funkciji zaklonišča je tudi ta prostor predviden kot ekspanzijska komora, v kateri se oslabi učinek udarnega in povratnega vala, prostor pa je namenjen za filtriranje in ohlajevanje zraka v peščenem predfiltru.   

3) Prostori notranje cone plinotesnosti, ki jo sestavljajo bivalni prostori, sanitarije, prostor za skladiščenje vode, opreme ter hrane, prostor filterventilacijskih naprav za prezračevanje in zapora zasilnega izhoda, ki se uporablja samo ob umiku iz zaklonišča skozi zasilni izhod.  

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek 

  044 048 053 Župan preizkuša ročni generator za osvetljevanje