Pomoč Civilne zaščite občine Brežice in Kinološkega društva IZAR občini Logatec

datum: 08.02.2014

kategorija: Civilna zaščita

Logatec: V soboto, 08.02.2014 smo ob 06.15. uri odšli iz Brežic na pomoč občini Logatec šest pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice in dva člana Kinološkega društva IZAR…

V soboto, 08.02.2014 smo se ob 06.15. uri iz Brežic odpeljali s kombijem Kinološkega društva IZAR šest pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice in dva člana Kinološkega društva IZAR na pomoč občini Logatec, ki jo je 31.01.2014 tako kot mnoge druge dele države prizadela naravna nesreča zaradi žleda katastrofalnih razsežnosti.

Občina Brežice je namreč v sredo, 05.02.2014 po telefonu ponudila Civilni zaščiti občine Logatec pomoč Civilne zaščite občine Brežice, ki so jo z veseljem sprejeli.

V četrtek, 06.02.2014 je Civilna zaščita občine Brežice poslala občini Logatec s kombijem Kinološkega društva IZAR, ki je peljal hrano, električne agregate in ostale potrebščine kot pomoč prizadetim občanom Logatca, ki so jo zbrali občani Brežic, električni agregat.

Ob prihodu v Logatec nas je štab Civilne zaščite občine Logatec zaradi nevarnosti poplav ob taljenju snega ter žleda in zaradi dežja, razporedil na čiščenje desnega brega rečne struge potoka Logaščica in ponora Jačka. Ob naraščanju potoka bi namreč podrta drevesa in vejevje zamašilo ponor, kamor ponikne potok Logaščica in bi prišlo do njegovega izlitja ter poplavljanja. Sekali in žagali smo podrta drevesa, odlomljeno vejevje ter ga odnašali iz obalne strmine na višje ležeča mesta, zlagali na kup ter zažigali. Delo je bilo nevarno, naporno in težaško, saj je zaradi strmega, zasneženega in blatnega brega vedno obstajala življenska nevarnost zaradi zdrsa v deroči potok.Člani Jamarske reševalne službe, Jamarske zveze Slovenije, ki so čistili levo obalo potoka so bili zaradi varnosti navezani na vrv. Delo nam je poleg težkega in nevarnega terena oteževala tudi megla ter občasno tudi dež.

Počistili smo približno tristo metrov strme obale potoka in se ob 20:00. uri blatni, premočeni, vendar živi in zdravi vrnili v Brežice.

Civilna zaščita občine Brežice je skupaj s Kinološkim društvom IZAR dokazala, da je zmožna ter usposobljena ob naravnih nesrečah posredovati ter pomagati ljudem v stiski tudi v drugih delih naše države in ne samo na območju naše občine.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

044 Jernej Agrež, Simona Potočar, Bojan Kos, Primož Kaplan, Branko Pavlin, Samo Krušnik, Stjepan Količ in Roman Zakšek 050 Dogovor in določitev delovnih mest 055 Dogovor in določitev delovnih mest

 074 Čiščenje vejevja ob robu strmega brega potoka Logaščica 076 Čiščenje vejevja 079 Čiščenje vejevja

 083 Čiščenje vejevja 084 Čiščenje vejevja 086 Čiščenje vejevja

 102 Strmo, zasneženo, ledeno, blatno ter spolzko 103 Strmo, zasneženo, ledeno, blatno ter spolzko 104 Strmo, zasneženo, ledeno, blatno ter spolzko

 108 Strmo, zasneženo, ledeno, blatno ter spolzko 110 Strmo, zasneženo, ledeno, blatno ter spolzko 118 Strmo, zasneženo, ledeno, blatno ter spolzko

 130 Zažiganje vejevja ob robu strme obale potoka Logaščica 126 Zlaganje vejevja na kup 131 Nevarnost zdrsa v deroči potok

 136 Ob robu potoka 153 Člani Jamarske reševalne službe na levem bregu potoka na vrvi 156 Jamarski reševalec na vrvi z motorno žago