Povišan vodostaj rek v občini Brežice

datum: 12.02.2014

kategorija: Civilna zaščita

Povišan vodostaj rek v sredo, 12.02.2014 v občini Brežice...

V četrtek, 12.02.2014 je bil ob 12:00. uri pretok reke Save 1.688 m3/s, pretok reke Krke pa 318 m3/s.

20.09.2010, ko je reka Krka v občini Brežice poplavila nekaj manj kot 200 hiš, je bil njen pretok 458m3/s, 29.10.2012, ko je poplavila devet hiš pa je bil pretok reke Krke 329 m3/s.

Primerjava iz leta 2010 in 2012 z današnjim datumom ni ravno najboljša, ker je takrat reka Sava zaprla iztok reke Krke vanjo. Tokrat pa reka Sava reki Krki ne zapira iztoka in se Krka lepo izteka.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

 008 potok Gabernica v Dobovi ob 11:30. uri   028 reka Krka v Krški vasi 011 reka Sava ob sotočju

 029 reka Krka v Krški vasi 013 reka Sava ob sotočju 015 reka Krka ob Griču

 036 reka Krka v Cerkljah 040 reka Krka v Dolenji Pirošici