Urjenje ekip prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice

datum: 18.02.2014

kategorija: Civilna zaščita

Brežice: V torek, 18.02.2014 smo se zbrali pripadniki enot prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice...

V torek, 18.02.2014  smo se ob 18:00. uri zbrali v učilnici Doma kulture Brežice, pripadniki enot prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice ter člani Jamarskega kluba Brežice in člani Kinološkega društva Brežice, kateri nekateri člani so tudi pripadnik Civilne zaščite občine Brežice.

Pod vodstvom Primoža Hribška smo izvedli urjenje iz prve pomoči in sicer imobilizacijo poškodovanca s poškodovano hrbtenico ter njegovo pripravo za prevoz.

Pripadniki enot prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice se urimo zaradi stalne pripravljenosti na uspešno prvo pomoč pomoči potrebnim občanom in drugim v primeru naravnih ali drugih nesreč, ko javne zdravstvene službe zaradi naravne ali druge nesreče večjega obsega ne bi bile zmožne zagotoviti prve pomoči poškodovancem.

Svojo usposobljenost iz prve pomoči lahko tudi kadarkoli uspešno izkoristimo v primeru zdravstvene nuje svojim bližnjim  ter ostalim.

Vsi, ki bi se želeli priključiti enotam Civilne zaščite občine Brežice z namenom pomoči v primeru naravnih ali drugih nesreč, so vedno dobrodošli.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

002 003 007

 010 021E 026

 029 030 031