Župan občine Brežice Ivan Molan prejel bronasti znak Civilne zaščite

datum: 04.03.2014

kategorija: Civilna zaščita

Krško: Župan občine Brežice, gospod Ivan Molan je prejel v ponedeljek, 03.03.2014 bronasti znak Civilne zaščite...

Župan občine Brežice, gospod Ivan Molan je prejel v ponedeljek, 03.03.2014 ob 17:30. uri v Kulturnem domu Krško ob dnevu Civilne zaščite, bronasti znak Civilne zaščite.

 

Župan občine Brežice, gospod Ivan Molan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja že od leta 2005, predvsem pa skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter vodi zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Brežice.  

Že od leta 1996, ko je postal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Sela pri Dobovi, aktivno sodeluje in prostovoljno deluje na področju zaščite, reševanja in pomoči, med ostalimi tudi v organih Gasilske zveze Brežice. Po uspešnih usposabljanjih si je pridobil tudi naziv častnika.  

V času njegovega županovanja, še zlasti pa od druge polovice leta 2012 je doživela in doživlja Civilna zaščita občine Brežice hiter razvoj tako na materialnem kot kadrovskem področju. Vrstijo se številna urjenja in vaje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice ter društev posebnega pomena v sistemu zaščite in reševanja, ter mnoga seznanjanja prebivalcev občine Brežice z zaščitnimi ukrepi v primeru naravnih ali drugih nesreč, kar je tudi razvidno iz vzpostavljene rubrike »Civilna zaščita« na spletni strani Občine Brežice.  

Župan je ključna oseba od katere je odvisen uspešen razvoj občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči in je v preteklosti že ničkolikokrat dokazal, da mu je mar za varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

 

045 Župan občine Brežice, Ivan Molan 022 Župan občine Krško, mag. Miran Stanko 024 Poveljnik Civilne zaščite za Posavje, Jožef Kos

025 namestnik generalnega direktorja URSZR, Branko Dervodel