Predstavitev občinskih načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah

datum: 18.04.2014

kategorija: Civilna zaščita

Občina Brežice je v petek, 18.04.2014 predstavila dva Končna predloga občinskih načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah...

Občina Brežice je v petek, 18.04.2014 ob 12:00. in 13:00. uri v sejni sobi Občinske uprave Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah predstavila zainteresirani javnosti Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice in Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice.

Skupna dolžina železniških prog v Sloveniji je 1.228,10 km. Od tega enotirnih prog 897,7 km (73%) in dvotirnih prog 330,4 km (27%).   Skozi občino Brežice poteka 11 km dvotirne elektrificirane glavne železniške proge - E70 (Villa Opicina) – Sežana – Ljubljana – Zidani most – Dobova – (Savski Marof) oziroma 0,90% vseh železniški prog v Sloveniji oziroma 3,33% dvotirnih železniški prog v Sloveniji.  

Skozi občino Brežice poteka 14 km in 400 m avtoceste A2 Karavanke – Obrežje in sicer odsek 0028 Drnovo – Brežice in odsek 0029 Brežice – Obrežje, oziroma 2,58% vseh avtocest, hitrih cest ter drugih javnih cest zgrajenih po letu 1970 do danes.

Zaradi omenjenih komunikacijskih povezav ter prevoza nevarnih snovi in zaradi drugih dejavnikov obstaja možnost nesreče, ki bi lahko ogrozila prebivalce občine Brežice in druge ljudi, ki bi se v času nesreče lahko nahajali v bližini teh dveh pomembnih komunikacij. Zato morata biti Občina Brežice, Civilna zaščita občine Brežice ter druge občinske sile zaščite in reševanja vedno pripravljeni ustrezno ukrepati.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

032