Posredovanje Civilne zaščite občine Brežice ob neurju s točo v Prilipah

datum: 02.05.2014

kategorija: Civilna zaščita

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice je v petek, 02.05.2014 posredovala ob neurju s točo v Prilipah…

 

V petek, 02.05.2014 je ob 17:13. uri neurje z močnim dežjem in točo prizadelo vas Prilipe z okolico. Na cesto Podgračeno – Dvorce so prinesli s hriba hudourniki večje količine materiala v obliki zemlje, kamenja ter vejevja tako, da je bila cesta težko prevozna.

Na več mestih so se sprožili zemeljski plazovi, ki so ogrozili tri hiše in zasuli polovico omenjene ceste. Prostovoljni gasilci PGD Cerina in PGD Sobenja vas, ki so se aktivirali sami so izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše v Prilipah.

Dva pripadnika Civilne zaščite občine Brežice sva prispela v Prilipe že ob 17:18. uri ter opozarjala voznike na nevarnost zdrsa vozila s cestišča zaradi nanosov materiala ter blata. Na pomoč je prispel tudi prostovoljni gasilec PGD Brežice. Preko Regijskega centra za obveščanje sem zaprosil za posredovanje CGP Novo mesto z gradbeno mehanizacijo, kamionom za odvoz zemlje s cestišča ter strojem za pranje ceste. Ko so prišli sva izvajala zaporo ceste pripadnika CZ, dokler je niso prevzeli še kasneje prispeli delavci CGP Novo mesto. Policijsko patruljo, ki je prispela na teren, sem prosil da usmerjajo promet v vasi Podgračeno ob kapelici. Preko Regijskega centra za obveščanje Brežice sem aktiviral dva prostovoljna gasilca PGD Mali Obrež z nalogo, da pripeljejo v Prilipe gradbeno folijo za primer potrebe prekritja plazišča v primeru nadaljnjega deževja.

Ob 21.00. uri, ko je bil nanesli material in del plazu s ceste odstranjen in je delo izvajal samo še stroj za čiščenje ceste, sva pripadnika Civilne zaščite občine Brežice zapustila prizadeto področje.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

054 Plaz na cesto 056 060

066 069 072

081 083 085

086