Preveritev možnosti ustanovitve enote Civilne zaščite občine Brežice za hitro posredovanje

datum: 23.07.2016

kategorija: Civilna zaščita

Cerklje ob Krki in Šentvid pri Stični:Preveritev možnosti ustanovitve enote Civilne zaščite občine Brežice za hitro posredovanje ob potresih...

Zamisel o organiziranju 1. ekipe za iskanje zasutih v ruševinah v okviru tehnično reševalne enote pri Civilni zaščiti občine Brežice kot L USAR enote za mednarodno posredovanje

Ob potresih v neki deželi so pogosto poškodovane ceste in druge kopenske poti po katerih bi bilo možno poslati reševalne enote za iskanje zasutih v ruševinah. Vemo pa, da so za preživetje zasutih v ruševinah ključne ure in minute do rešitve. Tako se samo po sebi postavlja rešitev hitrega posredovanja po zraku. Možnosti sta z letalom ali helikopterjem. Letalo potrebuje pristajalno stezo, kar običajno zaradi poškodb poti ob potresu odrezano naselje nima, helikopter lahko dostavi reševalne ekipe skupaj s potrebno opremo, vendar je posredovanje z njim veliko dražje od letalskega posredovanja. Tako se postavi vprašanje, ali bi bilo možno zračno posredovanje reševalnih ekip za iskanje zasutih v ruševinah s padalskim izskokom iz letala z geofonom na primernem mestu in ob primernih vremenskih razmerah? V primeru neprimernih vremenskih in terenskih razmer pa bi se uporabil helikopter.

Drugi odstavek 86.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), pravi: »Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko uvrsti določene enote, službe in operativne sestave iz prejšnjega odstavka, glede na njihovo opremljenost, usposobljenost in pripravljenost, v evidence sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih vodijo mednarodne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija, za pomoč v drugih državah.«

V 1. ekipo za iskanje zasutih v ruševinah v okviru tehnično reševalne enote pri Civilni zaščiti občine Brežice bi bilo potrebno pridobiti tri usposobljene oziroma že licencirane padalce (opravljenih 50 skokov in izpit) ter ekipo v skladu z drugim odstavkom 86.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami primerno usposobiti ter opremiti za uvrstitev v evidenco sil za zaščito, reševanje in pomoč pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki jih vodijo mednarodne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija, za pomoč v drugih državah na področju iskanja zasutih oseb v ruševinah in na področju iskanja pogrešanih oseb v naravi.

1. ekipa za iskanje zasutih v ruševinah v sestavu tehnične reševalne enote pri Civilni zaščiti občine Brežice bi se v primeru potrebe za posredovanje izven območja občine Brežice, tudi na območjih drugih držav in sicer kot tako imenovana ekipa L USAR (Light Urban Search And Rescue – iskanje in reševanje v urbanih okoljih), v skladu s klasifikacijo enot INSARAG (INternational Search And Rescue Advisory Group – mednarodna svetovalna skupina za iskanje in reševanje) udeležila reševanja zasutih v ruševinah.

Poleg zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (Obrazec M12), ki lahko nastane med opravljanjem nalog, usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolžnosti v civilni zaščiti, je državljan v skladu z 28. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, morajo biti v skladu s petim odstavkom 86.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami vsi pripadniki enot, služb in operativnih sestav, ki so napotene na usposabljanje ali vaje izven države ali izvajanje pomoči drugi državi ob nesreči oziroma na izvajanje mednarodnih obveznosti države zavarovani za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo. Stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter pravice iz ostalih odstavkov 28. člena omenjenega zakona krije država oziroma lokalna skupnost. Lokalna skupnost vedno v primeru 28. člena, v primeru 86.a člena pa, kadar lokalna skupnost napoti pripadnike civilne zaščite, gasilskih enot ali drugih enot iz organizacij posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči, sicer pa država.

Z namenom ugotovitve smotrnosti, varnosti, uresničljivosti in strokovne ocene zamisli, se je višji svetovalec za področje zaščite in reševanje, Roman Zakšek prostovoljno na svojo odgovornost, stroške ter izven službenih obveznosti vključil na tečaj za padalca.

Višji svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

 

Video posnetek 1

Video posnetek 2

 

IMG_9583 IMG_9584 IMG_9586

IMG_9589 IMG_9590 IMG_9604

IMG_9614 IMG_9624 IMG_9626

IMG_9638 IMG_9639 IMG_9640

IMG_9642 IMG_9643 IMG_9644

IMG_9646 IMG_9647 IMG_9648