Prestavitev temeljnih postopkov oživljanja zaposlenim Osnovne šole Artiče

datum: 17.01.2017

kategorija: Civilna zaščita

Artiče: V Osnovni šoli Artiče je pripadnik Civilne zaščite občine Brežice izvedel predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

V torek, 17.1.2017 je v Osnovni šoli Artiče Roman Zakšek ob 18:00. uri izvedel zaposlenim predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z in brez defibrilatorja.

Ob koncu predstavitve je udeležence pozval k pristopu "Prvim reševalcem - usposobljenim očividcem", ki naj bi se urili iz temeljnih postopkov oživljanja najmanj po dve uri mesečno in tako utrjevali svoje znanje iz področja oživljanja.

K "Prvim reševalcem - usposobljenim očividcem" je pristopilo devet udeleženk, kar je bilo glede na število prisotnih kar približno 50%.

Tako je Osnovna šola Artiče poleg osnovnih šol Brežice, Cerklje ob Krki in Globoko postala ena najbolj varnih osnovnih šol na področju varnosti, tako za zaposlene kot za otroke, ki jih imajo na skrbi.

Višji svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

IMG_1326 IMG_1327 IMG_1329