Izdelava projektne dokumentacije za obnovo lokalne ceste LC 024531 Globoko - Pišece in izgradnjo pločnika v naselju Pišece

datum: 28.03.2012

kategorija: Javna naročila

Razpisna dokumentacija