Dobava pisarniškega materiala v obdobju od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2019

datum: 23.12.2016

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja pisarniškega materiala v obdobju od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2019

Predmet javnega naročila je dobava pisarniškega materiala Občini Brežice ter krajevnim skupnostim Občine Brežice in sicer za obdobje od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2019.

Javno naročilo je sestavljeno iz treh sklopov in sicer:    
SKLOP 1:      Pisarniški material
SKLOP 2:      Papir
SKLOP 3:      Tonerji

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00037 – Izdatki za blago in storitve" ter sredstev posameznih krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 13. januar 2017 do 11.00 ure - SPREMEMBA

Odpiranje ponudb (javno): 13. januar 2017 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Spremembe in dopolnitve 1 - 5. 1. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za pripravo ponudbe

Obrazci

ESPD obrazec

Vzorec okvirnega sporazuma

Popisi blaga

SKLOP 1: Pisarniški material - popravek popisa, 5. 1. 2017; urejen za vnos - 11. 1. 2017
SKLOP 2:      Papir
SKLOP 3: Tonerji - popravek popisa, 4. 1. 2017