Izvajanje geodetskih storitev v letih 2017 - 2018

datum: 10.01.2017

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalcev geodetskih storitev v letih 2017 in 2018

Predmet javnega naročila je izvajanje geodetskih storitev za potrebe Občine Brežice v letih 2017 in 2018. V ta name bo Naročnik sklenil okvirni sporazum z največ tremi izvajalci.

Javno naročilo se financira iz vsakoletnega proračuna Občine Brežice

Rok za oddajo ponudb: 24. januar 2017 do 11.00 ure - SPREMEMBA

Odpiranje ponudb (javno): 24. januar 2017 ob 12.00 uri - SPREMEMBA

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Spremembe in dopolnitve - 13. 1. 2017

Spremembe in dopolnitve 2 - 17. 1. 2017

Spremembe in dopolnitve 3 - 18. 1. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za pripravo ponudbe

Obrazci - zadnja sprememba obrazca "Ponudba B" - 18.1.2017

Vzorec okvirnega sporazuma