Energetska sanacija ZP Bizeljsko

datum: 15.05.2017

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca energetske sanacije Zdravstvene postaje Bizeljsko

Predmet javnega naročila zajema energetsko sanacijo objekta Zdravstvene postaje Bizeljsko in sicer:
-    izvedbo drenaže in platoja za zunanjo enoto toplotne črpalke,
-    zamenjavo stavbnega pohištva,
-    sanacijo vlage in slikopleskarska dela,
-    sanacijo obstoječih nadstreškov in izvedbo novega nadstreška,
-    toplotno izolacija podstrešja,
-    zamenjavo ogrevalne tehnike vključno z ostalimi strojnimi in elektro inštalacijami

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00130 – Vzdrževanje poslovnih prostorov".

Rok za oddajo ponudb: 29. maj 2017 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 29. maj 2017 ob 12.00 uri

Kontaktna oseba:
Suzana Ogorevc
tel.: 07 620 5562
e-mail:


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Dopolnitev navodil

Popis del - novo

Sheme - detajli nadstreškov - 22.5.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za pripravo ponudbe

Obrazci

Vzorec pogodbe

PZI dokumentacija