Izgradnja pločnika Župelevec

datum: 26.07.2017

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtme postopku za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika skozi naselje Župelevec

Predmet javnega naročila je izgradnja hodnika za pešce s cestno razsvetljavo in parom avtobusnih postajališč ob državni cesti R1-219/1224 med stacionažami km od 6+560 do km 6+900 - 2. faza projekta izgradnje pločnika skozi naselje Župelevec.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00212 - Pločnik Župelevec".

Rok za oddajo ponudb: 10. avgust 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 10. avgust 2017 ob 12.00 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba navodil

Popis del A - vključena sprememba v datoteki GOI

Detaj obstoječe ograje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija