Sanacija železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

datum: 08.11.2017

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno po odprtem postopku za izbor izvajalca obnove železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

Predmet javnega naročila je celovita sanacija železne konstrukcije mostu čez reko Savo v Brežicah. Dela se bodo predvidoma izvajala do 15. 11. 2019.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00188 - Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke".

Rok za oddajo ponudb: 14. december 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 14. december 2017 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Spremembe in dopolnitve RD - 24. 11. 2017

Popis del A - 24. 11. 2017

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Tehnična dokumentacija

Obrazci

Vzorec pogodbe (objavljeno 24. 11. 2017)