Ureditev parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti

datum: 30.03.2018

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti

Predmet javnega naročila je izgradnja postajališča za avtodome z infrastrukturnim vozlom ob Prešernovi cesti v Brežicah.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00482 - Izgradnja parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti".

Rok za oddajo ponudb: 23. april 2018 do 13.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 23. april 2018 ob 14.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija v celoti bo na voljo od 3. 4. 2018 dalje.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba navodil za izdelavo ponudbe

Popis del - 16. 4. 2018: Popravek popisa "Brezice_Presernova_cestaAvtodomi_Popisi - B" - popravki v zavihku "Odvodnjavanje" in "Gradbeno_obrtniska_dela" so osenčeni z rumeno oz. zapisani z rdečo pisavo

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Vzorec pogodbe

Obrazci

Projektna dokumentacija