Postavitev polnilnih postaj za električna vozila

datum: 02.07.2018

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za postavitev polnilnih postaj za električna vozila

Predmet javnega naročila je postavitev 16 polnilnih postaj za električna vozila na 16 lokacijah v občini Brežice. Naročilo obsega dobavo, namestitev, priklop in zagon polnilnih postaj na predhodno s strani naročnika pripravljeno in ustrezno opremljeno mesto in sicer devetih AC polnilnih postaj in sedem DC polnilnih postaj.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00275 - Polnilnica za električna vozila".

Rok za oddajo ponudb: 16. julij 2018 do 10.00 ure - PREKLIC ODDAJE JAVNEGA NAROČILA - 10. 7. 2018

Odpiranje ponudb (javno): 16. julij 2018 ob 10.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

RAZPISAN DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Tehnične specifikacije

Obrazci