Prestavitev glavnega nogometnega igrišča

datum: 26.07.2018

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za prestavitev glavnega nogometnega igrišča na Nogometnem stadionu Brežice

Predmet javnega naročila je prestavitev glavnega nogometnega igrišča oz. travnate ruše igrišča v sklopu kompleksa Nogometnega stadiona Brežice. Projekt vključuje tudi izvedbo namakalnega sistema, ločevalne ograje in postavitev lovilne mreže.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavki "00081 - Nogometni stadion-posodobitev objekta" in "00422 - Vzdrževanje in obnova objektov-šport".

Rok za oddajo ponudb: 13. avgust 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 13. avgust 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

RAZPISAN DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe