Dobava vozila za urgentnega zdravnika ZD Brežice

datum: 31.07.2018

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo in nadgradnjo osebnega vozila za potrebe urgentnega zdravnika ZD Brežice

Predmet javnega naročila je dobava osebnega vozila (SUV) z ustrezno nadgradnjo za potrebe urgentnega zdravnika Zdravstvenega doma Brežice. Javno naročilo je sestavljeno iz dveh sklopov:
Sklop 1: Dobava vozila
Sklop 2: Izvedba nadgradnje

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00045 - Sofinanciranje investicij ZD Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 14. avgust 2018 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 14. avgust 2018 ob 11.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Spremembe in dopolnitve navodil

Tehnične specifikacije vozila A

RAZPISAN DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Tehnične specifikacije nadgradnje vozila

Obrazci

Vzorec pogodbe     SKLOP 1           SKLOP 2