Dobava kombija za prevoz otrok

datum: 06.08.2018

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za nakup kombija za prevoze osnovnošolskih otrok, ki jih izvaja Zavod za šport Brežice

Predmet javnega naročila je dobava vozila – kombija z 8+1 sedeži za prevoz osnovnošolskih otrok. Vozilo mora izpolnjevati zahteve opredeljene v standardu EURO 6.
Z vozilom se letno v povprečju opravi 49.000 km, predvsem po celotnem območju občine Brežice.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00102 - Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ".

Rok za oddajo ponudb: 20. avgust 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 20. avgust 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Tehnične specifikacije

Obrazci

Vzorec pogodbe