Dobava reševalnega vozila za ZD Brežice

datum: 12.04.2019

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor dobavitelja nujnega reševalnega vozila za ZD Brežice

Predmet javnega naročila je dobava nujnega reševalnega vozila tipa B (NRV B) z ustrezno nadgradnjo, prenosno medicinsko opremo, IKT ter postajo (brez nosil), kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00045 – Sofinanciranje investicij v ZD Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 15. maj 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 15. maj 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Navodila za izdelavo ponudbe - 18. 4. 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Tehnične specifikacije

Obrazci

Vzorec pogodbe