Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem Domu upokojencev Brežice

datum: 11.06.2019

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca investicijsko vzdrževalnih del na objektu bivšega DU Brežice

Predmet javnega naročila so dela na in v objektu, ki so potrebna za delovanje in uporabo objekta in sicer:
-  obnova kotlovnice in tistega dela strojnih inštalacij, da bo ogrevanje delovalo brezhibno. - investicijsko vzd. dela (G-O, S, E), ki so potrebna za vzpostavitev Varstveno delovnega centra v prvi etaži.
- minimalna investicijsko vzdrževalna dela (G-O, S, E), ki jih je potrebno izvesti, da bo objekt lahko deloval.

Javno naročilo se sofinancira iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 v višini 160.000,00 €. Razlika se krije iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka 00418 – Revitalizacija objekta bivšega doma upokojencev".

Rok za oddajo ponudb: 26. junij 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 26. junij 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Suzana Ogorevc
tel.: 07 6205 560
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Navodila za izdelavo ponudbe - 18. 6. 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Vzorec pogodbe

Obrazci

Projektna dokumentacija        I       II