Dobava naprav za šolske kuhinje

datum: 18.06.2019

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja naprav za kuhinje OŠ

Predmet javnega naročila je dobava naprav za šolske kuhinje in sicer:
-    pomivalni stroj za OŠ Velika Dolina,
-    konvektomati za OŠ Artiče, OŠ Brežice in OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00102 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ".

Rok za oddajo ponudb: 2. julij 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 2. julij 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del/opreme

Obrazci

Vzorec pogodbe