Rekonstrukcija Doma krajanov Kapele (1.B in 1.C faza) - ponovitev

datum: 28.08.2019

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na rekonstrukciji Doma krajanov Kapele

Predmet javnega naročila je nadaljevanje fazne rekonstrukcije Doma krajanov Kapele. Fazi 1. B in 1.C obsega izvedbo hidroizolacije, drenaže in temeljev pod pritličnimi zidovi.

(Ponovitev JN005231/2019-W01)

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00134 – Dom krajanov Kapele".

Rok za oddajo ponudb: 9. september 2019 do 14.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 9. september 2019 ob 14.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Projektna dokumentacija

Obrazci

Vzorec pogodbe