1. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 20.10.2014 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 20.10.2014 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Vabilo - 1. seja OS (20.10.2014) - OS
Zapisnik:

Zapisnik 1. redne seje OS (20.10.2014)

1. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 20.10.2014 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice

Točke dnevnega reda

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.

4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta.

Sprejeti sklepi:

5. Poročilo komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in ugotovitev izvolitve župana.

Sprejeti sklepi:

6. Slovesna prisega župana.

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sprejeti sklepi: