1. izredna seja Občinskega sveta
Datum in ura:
 26.01.2015 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 26.01.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Vabilo
Zapisnik:

Zapisnik 1. izredne seje OS (26.1.2015)

1. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 26.01.2015 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice

Točke dnevnega reda

1. Določitev dnevnega reda.

2. Mnenje občinskega sveta k sprejeti Uredbi o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: