Nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta
Datum in ura:
 23.02.2015 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 23.02.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Vabilo_nadaljevanje 4.seje OS
Zapisnik:

Zapisnik 4. redne seje

Nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 23.2.2015 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Povezava do gradiva in dnevnega reda:

4. seja Občinskega sveta občine Brežice