1. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 20.12.2018 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 20.12.2018 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 1. seja OS
Zapisnik:

zapisnik_1.seja OS_20.12.2018
Video posnetki:
https://www.brezice.si/videoposnetki/2018/

 

1. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 20.12.2018 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

KPK navodila

Točke dnevnega reda

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

Gradiva:

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.

4. Poročilo Komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za člane sveta ter potrditev mandatov članov sveta.

5. Poročilo komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in ugotovitev izvolitve župana.

6. Slovesna prisega župana.

7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.