2. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 27.09.2019 ob 13:30
Možnost postavljanja vprašanj:
 30.09.2019 do 15:00
Lokacija:
 Dopisna seja.

Vabilo:

Vabilo_2.dopisna seja

2. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice bo potekala v času od petka, 27. 9. 2019, od 13.30 do ponedeljka, 30. 9. 2019 do 15. ure.

Točke dnevnega reda

1. Sklep o spremembi Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za investitorja TPV d.o.o. številka 35016-74/2019 z dne 20.6.2019.

Gradiva: