6. Izredna seja občinskega sveta občine Brežice

datum: 13.05.2010

kategorija: Občinski svet

6. Izredna seja občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 17. maja 2010 ob 16:30 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in predlog dnevnega reda

 

1. Potrditev dnevnega reda.

2. Predlog sklepa o podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta, celovita obnova gradu Brežice – 2. faza, z Ministrstvom za kulturo.

Predlog sklepa


3. Kadrovske zadeve in mandatne zadeve:
3.1. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Bizeljsko.

Predlog sklepa


3.2. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Dobova.

Predlog sklepa


3.3. Predhodno mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Brežice.

Predlog sklepa


3.4. Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice.

Predlog sklepa