7. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 03.09.2010

kategorija: Občinski svet

7. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala v ponedeljek, 6. septembra 2010 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice.

7. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 6. septembra 2010, ob 16:00, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:  

Vabilo in predlog dnevnega reda  

1.      Določitev dnevnega reda.   2.      Občinski podrobni prostorski načrt za športne površine ob Osnovni šoli Dobova – skrajšani postopek.    

Predlog sklepa - OPPN-OŠ-Dobova.pdf

Predlog odloka OPPN  

3.      Občinski podrobni prostorski načrt za Center starejših občanov občine Brežice – skrajšani postopek.    

Predlog sklepa - OPPN-upokojenci - CSO.pdf

Predlog odloka OPPN   

4.      Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN B4-21C2/1/423-CU – Ob cesti svobode – skrajšani postopek.  

Predlog sklepa

Predlog odloka

Program opremljanja  

5.      Predlog sklepa o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj občine Brežice za leto 2010 in proglasitvi častnega občana občine Brežice.  

Predlog sklepa  

6.      Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestnika člana Občinske volilne komisije.  

Predlog sklepa  

7.      Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestnici predsednika Nadzornega odbora.  

Predlog sklepa