8. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 23.09.2010

kategorija: Občinski svet

8. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice bo potekala v ponedeljek, 27. septembra 2010 ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

8. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 27. septembra 2010, ob 16:00, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice  

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA: 

  Vabilo in predlog dnevnega reda  

1.      Potrditev dnevnega reda.  

2.      Zagotovitev sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20.09.2010 v občini Brežice.  

Predlog sklepa  

3.      Predlog sklepov – pospešiti sprejem Uredbe za DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice  

Predlog sklepa