Sklic 1. seje Občinskega sveta občine Brežice

datum: 25.10.2010

kategorija: Občinski svet

Konstitutivna seja novoizvoljnega Občinskega sveta občine Brežice bo v torek, 2.novembra 2010, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Konstitutivna seja novoizvoljenega Občinskega sveta občine Brežice bo v torek, 2. novembra 2010, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

DNEVNI RED in GRADIVA: 

Vabilo - 1. seja OS _2.11.2010_ - OS.pdf

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.

2.    Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.  

Poročilo lv 2010- župan.pdf   Poročilo lv 2010 - OS.pdf  

3.    Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.

4.    Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta.

5.    Poročilo komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in ugotovitev izvolitve župana.

6.    Slovesna prisega župana.

7.   Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.