3. redna seja občinskega sveta Občine Brežice

datum: 14.12.2010

kategorija: Občinski svet

3. redna seja občinskega sveta Občine Brežice...

Na 3. redni seji so svetnice in svetniki glasovali o 16 točkah dnevnega reda. Med drugim so v nadaljnjo obravnavo sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine, Odlok o krajevnih skupnostih in odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka. Starše malčkov pa bo prav gotovo razveselilo dejstvo, da bo cena storitev vrtca, ki jo plačujejo starši, ostala nespremenjena.

Na seji občinskega sveta je bil po skrajšanem postopku sprejet novi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, predmet sprememb so nekatera določila odloka, ki jih je Občina predlagala na pobudo Ministrstva za obrambo RS.


Vprašanjem in pobudam svetnikov je sledila predstavitev predloga župana o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave občine Brežice, ki so ga svetniki po skrajšanem postopku tudi sprejeli. Odlok prinaša delitev nalog in zadolžitev oddelka Urada župana na Kabinet župana in Oddelek za splošne zadeve. Občinski svet je sprejel tudi sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Brežice za l. 2011 in 2012 - občina bo na razpis za sredstva namenjena obmejnih področjem prijavila pet projektov v skupni vrednosti 4,4 milijona evrov z možnostjo 80% sofinanciranja EU sklada.  

 

seja2 seja3seja