Nadaljevanje 6. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 19.04.2011

kategorija: Občinski svet

Nadaljevanje 6. redne seje Občinskega sveta občine Brežice bo v torek, 19. aprila 2011 ob 16. uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice.

Nadaljevanje 6. redne seje Občinskega sveta občine Brežice bo v torek, 19. aprila  2011 ob 16. uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice.

DNEVNI RED:

12. Poslovni načrt opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2011

13. Sklep o najemu infrastrukture gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov

14. Predlog sklepa o subvencioniranju cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2011

15.Nepremičnine:

15.1.   Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2011 – št. 1

15.2.   Dopolnitev letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2011 – št. 1 in št. 2

16. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za romsko problematiko.

17.  Razno.