Nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 03.06.2011

kategorija: Občinski svet

NADALJEVANJE 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,ki bo v ponedeljek, 6. junija 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

 

 Na podlagi 1. odstavka 21. člena in 2. odstavka 23. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) ter 22., 23. in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09),

 

SKLICUJEM

 

NADALJEVANJE 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, ki bo v ponedeljek, 6. junija 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

 

Od sprejetega DNEVNEGA REDA 7. seje Občinskega sveta so ostale neobravnavane naslednje točke:

1.    Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Ocene o upravičenosti javno – zasebnega partnerstva za projekt: Obnova kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice – skrajšan postopek

2.    Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice

3.   Nepremičnine:

3.1.      Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Brežice št. 3

3.2.      Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

4.    Razno.