2. izredna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 03.10.2011

kategorija: Občinski svet

bo v četrtek, 6. oktobra 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah.

Dnevni red: 

 

1. Sklep o ureditvi medsebojnih razmerij glede vrnitve kompleksa grad Brežice družini Attems.

 

Obrazložitev:  

Skladno z določbo 24. člena Poslovnika Občine Brežice župan sklicuje izredne seje za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

 Na sodišču v Brežicah poteka sodni postopek glede vračila zaplenjenega premoženja družine Attems. Občina je prejela poziv sodišča s priloženo vlogo, v kateri predlagatelji predlagajo sodišču, da izda sklep za izplačilo odškodnine za odvzeti grajski kompleks grad Brežice za 1.647.956, 24 EUR.

Sodišče smo zaprosili za podaljšanje roka za odgovor na poziv, da se bo lahko do zahtevka opredelil Občinski svet Občine Brežice.

 

Priloga:

- gradivo