Nadaljevanje 13. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 07.02.2012

kategorija: Občinski svet

Danes, 7. februarja 2012, bo ob 16. uri v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah potekalo nadaljevanje 13. seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Svetnice in svetniki bodo obravnavali še preostale točke z dnevnega reda 13. redne seje. Ker je bila seja prekinjena po potrditvi proračunov za leto 2012 in 2013, bodo sejo nadaljevali z 8. točko dnevnega reda: Poslovni načrt Komunale Brežice, d.o.o., za leto 2012.