Nadaljevanje 20. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 18.01.2013

kategorija: Občinski svet

Nadaljevanje 20. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice, bo potekalo v ponedeljek, 21. januarja 2013 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Dnevni red nadaljevanja seje:

 

9.    Pobude in vprašanja 

10.    Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve proizvodne dejavnosti na delih parc. št. 263/1, 263/2 in 251/1, vse k.o. Brezina.  

11. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe širitve turistične    dejavnosti na parc. št. 267/36 (del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del), vse k.o. Cerina.  

12. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, in drugih programov na področju kulture.  

13. Razno.