3. izredna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 14.02.2013

kategorija: Občinski svet

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v ponedeljek, 18. februarja 2013, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Predlagan dnevni red:

1.    Določitev dnevnega reda.  

2.    Mnenje k osnutku DPN HE Mokrice.  

3.    Soglasje k programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice.