5. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 27.06.2014

kategorija: Občinski svet

5. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice bo potekala, v četrtek, 3. julija 2014 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo za 5. izredno sejo.

 

PREDLAGAN DNEVNI RED:

 

1.    Določitev dnevnega reda.

2.    Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Gramoznica Boršt« - 2. obravnava. 

3.    Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Brežice – 2. obravnava.