Potek akcije Očistimo Slovenijo 2012 v občini Brežice

datum: 14.03.2012

kategorija: Projekti

Navodila in pojasnila ter kontakti in zbirna mesta za sodelujoče v akciji Očistimo Slovenijo 2012 - sobota, 24.3.2012, ob 9. uri.

 PROGRAM Očistimo Slovenijo 2012_spisek zbirnih mest.doc

Akcija je pred vrati!

V občini Brežice akcijo podpirajo Občina Brežice, podjetje KOP d.d. Brežice in številna društva, organizacije ter neformalne skupine.    

Začetek akcije: SOBOTA, 24. marec 2012,  ob 9. uri  zjutraj pridite na vaše zbirno mesto, oz. po dogovoru z nosilcem akcije v vašem kraju.
 

Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu predali navodila, evidentirali prisotnost, dali osnovne potrebščine – rokavice, vreče ter vas razporedili v skupine. Pobirali bomo razpršene odpadke, jih sortirali in odločili na zbirna mesta. Sortirali bomo v skladu z navodilih KOP-a Brežice.

Priporočljiva obleka in obutev

Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko umaže ali raztrga) ter nepremočljive čevlje. Za pomoč v obliki avtomobilskih prikolic, traktorjev in drugih prevoznih sredstev  se predhodno javite in dogovorite s krajevnim nosilcem akcije – priložen seznam.

 ZBIRNA MESTA ZA UDELEŽENCE V AKCIJI  določajo in vodijo nosilci na krajevnem nivoju in sicer:

 

KRAJ

NOSILEC

KONTAKT

GSM

ARTIČE

TD ARTIČE

ALEŠ OZVALD

041 339 227

BIZELJSKO

TD BIZELJSKO

VESNA KUNEJ

041 970 215

BREŽICE

EKOLOŠKO DRUŠTVO VODNI SVET

KS BREŽICE

PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE

JANI TILLER

LUKEŽ BOŠTJAN

TONE JESENKO

041 653 569

041 437 511

051 323 335

CERKLJE OB KRKI

TŠK DRUŠTVO ČERŠNJICE

KS CERKLJE OB KRKI

VOJAŠNICA CERKLJE

STANE PLETERŠNIK

MARJAN LOPATIČ

BOJAN PETROVIČ

031 508 724

040 870 514

041 439 735

ČATEŽ OB SAVI

TD PODGORJANCI

KS ČATEŽ

RD ČATEŽ

ŠRK GRIČ - KRKA

BETKA BUDIČ

FRANC OŠTERBENK

SLATNER MOHOR

MITJA OŠTERBENK

041 261 373

051 330 170

041 433 014

041 619 781

DOBOVA

TD DOBOVA

BRANKA STERGAR

040 648 949

MOSTEC

BTD MOSTEC

ANDREJ PINTERIČ

041 690 322

GLOBOKO

TD GLOBOKO

ANICA NOVOSELOVIČ

031 373 871

JESENICE NA DOL.

TD JESENICE NA DOL.

RAJKA KRIŽANAC

031 309 247

KAPELE

TD KAPELE

FRANC VRANETIČ

041 270 878

KRŠKA VAS

TD KRŠKA VAS

STANE ILC

051 338 279

SKOPICE

KS SKOPICE

FRENK

NATAŠA

041 657 532

040 900 301

MRZLAVA VAS

KS MRZLAVA VAS

TOMŠE MATEJA

041 947 836

VELIKE MALENCE

TD VEL. MALENCE

ANTON GRAMC

041 204754

PEČICE

KS PEČICE

JANEZ OMERZEL

031 319 087

KRIŽE

KS KRIŽE

BAN MAJDA

051 315 579

PIŠECE

TD PIŠECE

ANICA BUTKOVIČ

051 225 549

SROMLJE

TD SROMLJE

ANICA KRANJČIČ

041 514 134

ŠENTLENART-BREŽICE

KS ŠENTLENART

EVGEN VOLČANJŠEK

041 722 672

VELIKA DOLINA

KS VELIKA DOLINA

MARIJAN ŽIBERT

041 319 598

ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

TD BUKOŠEK

MAJDA ČARLI

031 306 584

 

LOKACIJE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

 01.              Križe                           - pred več namenskim domom                                            

02.              Pišece                         - pri pokopališču na parkirnem prostoru                             

03.              Sromlje                       - v naselju pri avtobusni postaji                                           

04.              Pečice                         - v središču naselja                                                   

05.              Kapele                        - na parkirnem prostoru pri pokopališču                             

06.              Artiče                          - na parkirnem prostoru pred prosvetnim domom             

07.              Bizeljsko                     - na parkirnem prostoru pri pokopališču                             

08.              Globoko                      - na parkirnem prostoru  pred sedežem KS Globoko            

09.              Cerklje ob Krki           

desna stran reke Krke            - pri gasilskem domu Dolenja Pirošica                                

10.              Šentlenart                   - na železniški postaji pri skladišču železnice                      

11.              Dobova                       - na  prostoru pred prosvetnim domom                  

12.              Zakot – Bukošek         - pred gasilskim domom Bukošek                                        

13.              Velika Dolina              - na dvorišču stare šole                     

14.              Jesenice na Dol.         - v naselju Jesenice ob reki Savi                                           

15.              Mrzlava vas                - zraven stare šole                                                    

16.              Brežice mesto            - tehnična baza KOP Brežice na Maistrovi ulici

17.       Boršt                           - zbirno reciklažni center Boršt

                                                                                 

Pomembno opozorilo!

Iz območij krajevnih skupnosti, ki so v neposredni bližini Zbirno reciklažnega centra na Borštu, odpadke sami odvažajo v zbirni center in ga tam ločeno odložijo.

Te krajevne skupnosti so:       -  Cerklje ob Krki – leva stran reke Krke

                                               -  Krška vas

                                               -  Čatež ob Savi

                                               -  Skopice in

                                               -  Velike Malence

Divja odlagališča bodo čiščena po programu in v skladu z terminskim planom nosilcev akcije v Občini Brežice.

 Za malico poskrbi vsak udeleženec sam  oz. poskrbi nosilec akcije na krajevnem nivoju.

Bo akcija potekala tudi v primeru dežja? Rezervnega datuma ni, zato akcijo bomo izvedli v vsakem vremenu.
 

POMEMBNA NAVODILA

Odpadke ločujemo po sledečem sistemu:

Mešane  odpadke, katere je možno ločeno zbrati je potrebno zbirati v  barvnih vrečah, ki jih bodo delili aktivisti akcije.

*zelena barva vreče  -  steklo,

* črna barva vreče -  mešani odpadki

*  rumena barva vreče - plastika, pločevinke, tetra pak

*  rdeča barva vreče - nevarni odpadki (slednjih ne pobiramo!)

Prosimo vas, da na zbirni točki, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z odpadki in kosovne odpadke, ločeno razporedite po kupih:

 ·                    rumene vrečke na en kup

·                    zelene vrečke na drugi kup

·                    črne vrečke na tretji kup

·                    rdeče vrečke na četrti kup

 ·                    kovino in gospodinjske aparate na peti kup

 ·                    gume na šesti kup

 ·                    pohištvo ter druge kosovne odpadke na sedmi kup.

 OPOZORILO

Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva … ne pobirajte in ne premeščajte!!!

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.

Odvoz in predelava odpadkov
Vrečke z odpadki bomo po koncu čiščenja naložili na prevozna sredstva. Če to zaradi količine logistično ne bo mogoče, se bo najprej odpeljalo ločene in večje odpadke, kot so kovine, bela tehnika ipd., da ne bi nepooblaščene osebe brskale po smeteh in jih odnašale.

Prosimo vas, da pomagate voznikom pri nakladanju in razkladanju odpadkov iz prevoznih sredstev in pri njihovem razvrščanju. Če je mogoče, ostanite še po koncu akcije in poskrbite, da se bo odpeljalo čim več zbranih odpadkov.

Cilj je, da čim večjo količino odpadkov še isti dan odpeljemo na ustrezne zbirne točke oziroma v temu namenjene centre.

Vsesplošna navodila in natančen pregled aktivnsoti so dostopne inforamcije  na spletni strani www.ocistimo.si.

Dogodki po akciji, lahko se udeležite različnih dogodkov po Sloveniji. Več o tem lahko izveste na spletni strani občine ali na www.ocistimo.si.

Kaj če gre kaj narobe? Če pride do poškodbe, to takoj sporočite vodji, v primeru hujših poškodb pokličite Center za reševanje na 112. Če odkrijete eksplozivna sredstva, pokličite na 113.

Zaključek akcije

Akcija se bo predvidoma končala ob 14. uri, v naši občini pa se bo nadaljevala v delu vezano na odvoze in sanacije divjih odlagališč.

Prosimo vas, da fotografirate odlagališče, kup nabranih odpadkov in udeležence pred čistilno akcijo in po njej.V okviru čistilne akcije poteka tudi fotonatečaj. Fotografije čistilne akcije pošljite na . Najboljše fotografije bodo nagrajene in razstavljene.

Varnost in splošni pogoji

Akcije se udeležite na lastno odgovornost! Za čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali drugače zavarovani. Društvo Ekologi brez meja, občine, turitična zveza, društva, strokovne službe, lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje odlagališč ne prevzemamo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji.

Pred začetkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta oziroma odlagališča pridobite ustrezna navodila glede morebitnih posebnosti divjega odlagališča ter navodila za čiščenje in ločevanje odpadkov.

Skupaj nam bo uspelo!

Vse dodatne informacije so na spletni strani www.očistimo.si .

Kontakt

Koordinatorka aktivnosti za OBČINO BREŽICE je OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA BREŽICE,

za njo Milena Vranetič,

gsm: 040 335 138

e-mail: