Pričetek obnove železnega mostu čez Savo načrtovan v letu 2017

datum: 06.01.2017

kategorija: Projekti

Brežice, januar – Eden od simbolov občine in mesta Brežice, železni ločni most čez reki Savo in Krko, potrebuje temeljito obnovo, kar je pokazal ponovni detajlni pregled stanja konstrukcije. Ugotovljeno je, da je predvsem spodnji del mostu čez Savo prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost, zato je nujna čimprejšnja sanacija. Občina Brežice bo obnovo izvedla v dveh fazah – najprej most čez Savo in nato most čez Krko, ki je v boljšem stanju. Občina načrtuje izvedbo postopka javnega naročanja za obnovo mostu v prvih mesecih 2017.

Pri podrobnem pregledu konstrukcije mostu, ki ga je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije, je bilo ugotovljeno, da je spodnji del železne konstrukcije močno poškodovan zaradi korozije oz. rjavenja. Zgornji del konstrukcije pa je v bistveno boljšem stanju, kjer so zaznane le poškodbe protikorozijske zaščite.

Poškodbe železne konstrukcije zaradi rjavenja 1Poškodbe železne konstrukcije zaradi rjavenja 2

Dela sanacije bodo zajemala predvidoma zamenjavo večine spodnjega dela železne konstrukcije, to je konstrukcije pod voziščem. Sama izvedba del bo zaradi podpiranja mostu ob sanaciji pogojena z več različnimi dejavniki, od vodostaja reke Save, vremenskih razmer, prestavitev infrastrukture vezane na most in podobno. Namen sanacije mostu je ohranitev obstoječega prometnega režima – enosmerni lokalni promet za osebna vozila, kolesarje, motoriste in pešce. 

Ocenjena vrednost obnove je 850.000 evrov za most čez Savo, medtem ko bo sanacija mostu čez Krko predvidoma cenejša, skupna vrednost obnove je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Sredstva za obnovo bo morala zagotoviti občina sama, zato bo potrebna odločitev Občinskega sveta Občine Brežice, da projekt uvrsti med prednostne naloge in to potrdi s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2017, s katerim bo zagotovil dovolj sredstev za uresničitev potrebne obnove.  Sredstva za sanacijo bo potrebno zagotoviti tudi v proračunu za leto 2018, ko naj bi potekala obnova mosta čez Krko.

Železna mostova čez reki Savo in Krko so zgradili leta 1906 v času Avstro-ogrske države in sta bila za tisti čas izjemen tehnični dosežek ter tako postala simbol najprej mesta Brežice in kasneje še občine. Razglašena sta tudi za tehnični spomenik. Most čez reko Savo je dolg 114,52 metrov in oblikovan v dveh lokih, ki ju na sredini podpira kamniti steber. Most čez reko Krko ima en lok in je nekoliko krajši, dolg je 66,4 metrov. V letih 1991 in 1996 sta oba mostova doživela temeljito prenovo, predvsem vezano na voziščno konstrukcijo, ki pa ni bila dovolj, da bi preprečila nadaljnjo korozijo oz. rjavenje. Slikoviti most je bil prizorišče kar nekaj tujih filmov in serij.

Župan občine Brežice o načrtovani sanaciji

elezni most čez Savo 1elezni most čez Savo 2