Soglasje Občinskega sveta Občine Brežice za izvedbo HE Mokrice povezano s sklenitvijo dogovora o novem mostu

datum: 15.02.2017

kategorija: Projekti

Brežice, 15. februar - Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji razpravljal o podaji soglasja k Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice. Skupna vrednost programa izvedbe infrastrukture znaša dobrih 80 milijonov evrov, pri tem pa so za Občino Brežice in občane najpomembnejše protipoplavne ureditve in gradnja mosta čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice, saj gre za velik poseg v prostor občine.

Občinski svet Občine Brežice je dal soglasje k Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice, ki ga je pripravilo podjetje Infra d.o.o., ter hkrati sprejel sklep, da se podano soglasje pristojnim organom posreduje po podpisu Dodatka št. 2 k Protokolu z ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice med Občino Brežice in Ministrstvom za infrastrukturo, ki predstavlja zavezo za gradnjo novega mosta čez Savo pred ali sočasno s pričetkom del gradnje HE Mokrice. V nasprotnem primeru župan Občine Brežice zadrži sprejeti sklep Občinskega sveta Občine Brežice in se zaveže k ponovnem sklicu seje Občinskega sveta, na kateri se bo ponovno odločalo o izdaji soglasja. Podpis Dodatka št. 2 k Protokolu z ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice med Občino Brežice in Ministrstvom za infrastrukturo je načrtovan za petek, 24. 2. 2017.

HE Mokrice v ospredju novi most čez Savo vir HESS d.o.o.

Program izvedbe infrastrukture vsebuje tudi ureditev gradbiščne dostopne poti ob regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi na odseku med gostilno Budič in ŠRC Grič, ki se po gradnji preuredi v vzdrževalno pot, ki se bo lahko uporabljala za pešce in kolesarje. Program vsebuje dolgo pričakovane protipoplavne ureditve za zaščito pred visokimi vodami Save za Mihalovec, Loče, Rigonce, za izboljšanje poplavne varnosti pred visokimi vodami Krke (protipoplavni varnostni nasipi), ureditev struge Save za izboljšanje poplavne varnosti na Krki in poplavno varnost izven Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice - ureditev struge reke Sotle in pritoka Šica (poplavni varnostni nasipi), ukrepe za ohranjanje narave, premostitev ob jezovi zgradbi ter tudi ureditev zadev glede zemljišč ob Gabrnici.

HE Mokrice vir HESS d.o.o.

Z izgradnjo HE Mokrice se bo zaključna gradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ki se gradi na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in sklenjene Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. Hidroelektrarne na spodnji Savi gradita dva investitorja - koncesionar Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., (HESS), ki gradi energetski del projekta in Republika Slovenija, ki iz državnega proračuna financira izgradnjo spremljajoče infrastrukture